Picture360 zorgt er mee voor dat de nodige informatie wordt verspreid rond het Corona-virus, zeker onder onze jongeren. Niet-begeleide minderjarigen begrijpen niet altijd de communicatie in de media. Het Agentschap Integratie en Inburgering helpt hen en ons hierbij. Op onderstaande link vinden jullie cruciale informatie rond COVID-19 meertalig uitgelegd.

https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Picture360: niet alleen meer voor NBMV

Picture360 evolueert. In het begin lag de focus op niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Dit is nog steeds het geval, maar de noden bleken niet exclusief te zijn voor deze jongeren. Ook begeleide vluchtelingen of zelfs jongeren met een gewone migratieachtergrond bleken te kampen met gelijkaardige problemen. Picture360 breidt haar werking dan ook uit naar deze jongeren. Een meerwaarde zo blijkt !

PICTURE360 in de praktijk

Waaier

Ontdek de waaier. Scrol naar onder en ontdek de waaier of ga naar het menu-item “Waaier”

Vormingen

Naast de waaier hebben we kant en klare vormingen. Ontdek alle vormingen of stuur zelf je vorming in. Log in om extra vormingen te zien.

E - Learning

Alle info over de Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, de coachkwaliteiten en meer.

Het project

Hallo!
Het feit dat je deze website bezoekt, wil zeggen dat jij op één of andere manier in de toekomst gaat werken of nu al werkt met niet begeleide minderjarige vreemdelingen. Een uitermate boeiende doelgroep! Maar niet alleen deze jongeren hebben baat bij deze website. Ook jongeren met een migratieachtergrond tout court of met een taalproblematiek kunnen met PICTURE360 begeleid worden.
Deze waaier is ontstaan uit een idee van Koenraad Vandenbussche, Pedagogisch medewerker Vluchtelingen en Onderwijs van de Pegagogische Begeleidingsdienst van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en PROFO vzw, gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren uit Leren en Werken en Duaal Leren aangaande sociale vaardigheden en arbeidsattitudes.
Vanuit beider visie is het bedoeling met deze waaier aan de slag te gaan met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen om hen zo gefundeerde keuzes te kunnen laten maken wat betreft opleiding en werk en hen zo hun plaats te laten innemen in de maatschappij en de arbeidsmarkt.
De waaier is bedoeld als leidraad, als kleine gids voor acute arbeidsgerichte vraagstukken in het begeleiden van deze doelgroep. Per onderwerp geeft de waaier aan wat je zou kunnen bereiken met de jongere en hoe jij je als coach het best zou kunnen opstellen. De info is een vertaling van het werk dat onze projectcoaches tijdens contactmomenten met jongeren hebben verricht. Het zijn dus geen wilde theorieën maar vaststellingen en tip en tricks uit de praktijk!
Veel plezier in je coaching!

Wat is een NBMV?

Of volledig, wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling?

Om deze vraag best te beantwoorden, geven we alvast de ‘wettelijke’ definitie ervan:

Je bent een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) als:

 • je jonger bent dan 18 jaar
 • je niet begeleid wordt door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over jou uitoefent
 • je onderdaan bent van een ander land dan een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein
 • je asiel hebt aangevraagd of geen geldige binnenkomstdocumenten of verblijfsrecht hebt
 • de dienst Voogdij je geïdentificeerd heeft als NBMV

Kort door de bocht dus alle kinderen en tieners die zonder ouders België binnenkomen. Volgens het jaarverslag van Fedasil 2018 waren 6% van alle opgevangen vluchtelingen, niet-begeleide minderjarigen. 91% waren jongens en dus slechts 9% meisjes. Van de 100% kwam 50% uit Afghanistan. 77% van de niet-begeleide minderjarigen was 16 jaar of ouder. Voor deze jongeren werden 1689 opvangplaatsen voorzien.

Keuze voor een specifiek deel van niet-begeleide minderjarigen?

Dit verklaart ook ineens waarom we binnen het PROFO-project NBM-coach deze doelgroep enigszins hebben verengt. Het is de grootste groep binnen de NBMV en het zijn jongeren die dicht bij de arbeidsmarkt staan. Concreet gaat het dan over jongeren 16+. Dit maakt de materie complexer omdat we hierin worden geconfronteerd met jongeren die op het punt staan 18 jaar te worden of het al zijn. Net zoals bij de autochtone jongeren verandert de persoonlijke situatie van deze jongeren en moeten zij hun focus breder maken dan alleen maar ‘naar school gaan’. Beroepskeuzes en arbeidsgerelateerde attitudes staan vooraan in onze vormingen en methodieken, maar we moesten ook algemene items behandelen zoals vrijetijdsbesteding, gender, diversiteit en maatschappijleer. Dit om ervoor te zorgen dat onze jongeren warm konden instappen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

COACHKWALITEITEN

In de waaier zal je merken dat we per onderwerp een bepaalde houding benadrukken in het item COACHKWALITEIT. Hieronder verklaren we wat die specifiek aangehaalde focus inhoudt.

Aandachtig en bereikbaar zijn

Wees oprecht geïnteresseerd in de jongere. Bouw aan een vertrouwensband en wees bereikbaar. Weet wat de jongere bezighoudt, in alle levensdomeinen. Op deze manier kunnen jongeren groeien en hun eigen ‘ik’ laten zien en hun behoeften kenbaar maken. Op maat van de jongeren. Luister actief; heb aandacht voor de intonatie, emotie en (culturele) context van wat gezegd wordt. Pak subtiele aanwijzingen op.

Omarmen culturele identiteit

Heb aandacht voor de culturele achtergrond en overtuigingen van de jongere. Stel je oordeel uit, luister naar oorsprong. Neem daarna de tijd om te infomeren. Zie diversiteit en cultuurverschillen als een meerwaarde/verrijking, verhoog zo zelfvertrouwen en weerbaarheid. (iets over taalverwerving)

Ervaringsgerichte aanpak

Kies zoveel mogelijk voor praktische ervaringsgerichte aanpak waarin competenties ontwikkeld kunnen worden. Laat jongeren de dingen ervaren en zo hun talenten ontdekken. Overbrug op deze manier de taalbarrière.

Levenslang leren stimuleren

Verhoog het verantwoordelijkheidsgevoel en geef inzicht in eigen groeiproces door doelen stellen en deze te evalueren. Steun de  jongeren optimaal, maar laat hem zoveel mogelijk initiatief nemen en oplossingen zoeken. Leer jongeren dat fouten de beste leerkansen zijn. Zoek de balans met succeservaringen om het zelfvertrouwen te vergroten en  de intrinsieke motivatie te verhogen.

Inzicht geven door vragen

Toon interesse en vraag door om tot de kern te komen. Geef door de juiste vragen zoveel mogelijk zelfinzicht aan de jongere. Door te vragen naar leerstrategie of proces en de jongere aan het denken te zetten.  Probeer door je vraagstelling de jongere zelf te laten ontdekken waar zijn sterke punten en uitdagingen liggen.

DE WAAIER

 • Inzicht geven door vragen
  Duurzaam samenleven,Duurzaam samenleven
  Omgaan met conflicten en spanning
 • Keuzevorming
 • Ervaringsgerichte aanpak
  Samenwerken
 • Complexe werksituaties
 • Omarmen culturele identiteit
  Diversiteit
 • Morele oordeelsvorming
 • Levenslang leren stimuleren,Levenslang leren stimuleren,Levenslang leren stimuleren,Levenslang leren stimuleren,Levenslang leren stimuleren
  Filosoferen,Filosoferen,Filosoferen
  Kritisch denken
 • Digitale communicatie
 • Communicatie,Communicatie,Communicatie
  Gesprekken voeren
 • Arbeidsattitudes
 • Reflecteren
 • Ervaringsgerichte aanpak,Ervaringsgerichte aanpak,Ervaringsgerichte aanpak,Ervaringsgerichte aanpak,Ervaringsgerichte aanpak,Ervaringsgerichte aanpak
  Leren Werken
 • Inzicht geven door vragen,Inzicht geven door vragen
  Documenten en instanties
 • Aandachtig en bereikbaar zijn
  Beroepenoriëntatie
 • Arbeidsmarktcompetenties,Arbeidsmarktcompetenties,Arbeidsmarktcompetenties,Arbeidsmarktcompetenties,Arbeidsmarktcompetenties,Arbeidsmarktcompetenties,Arbeidsmarktcompetenties,Arbeidsmarktcompetenties,Arbeidsmarktcompetenties,Arbeidsmarktcompetenties,Arbeidsmarktcompetenties,Arbeidsmarktcompetenties
  Toekomstplannen
 • Solliciteren
 • Aandachtig en bereikbaar zijn,Aandachtig en bereikbaar zijn,Aandachtig en bereikbaar zijn,Aandachtig en bereikbaar zijn
  Jezelf voorstellen
 • Levenslang leren stimuleren
  Motivatie
 • CV
 • Kwaliteiten

BEDANKING

Het NBM-project en deze waaier kwamen tot stand dankzij het idee, de input en feedback van een belangrijk aantal partners.

We bedanken in eerste instantie het transnationaal partnerschap

Daarnaast willen we ook expliciet onze leden van de klankbordgroep bedanken

Tenslotte bedanken we ook ESF, die ons de opportuniteit gaf het project te realiseren

CONTACTEER ONS

Willebroekkaai 36 1000 Brussel
picture360@profo.be

STUUR EEN BERICHT

This page is also available in: English

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.


Behoud gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen. Preserves user session state across page requests.
 • PHPSESSID

Weiger alle
Accepteer alle